דוברות ותקשורת

>>דוברות ותקשורת
דוברות ותקשורת 2017-11-04T23:53:13+00:00

דוברת המועצה ומנהלת תחום התקשורת: מיטל פומברג
טלפון: 08-8634297, 054-5279417
דוא"ל: meital@ma-soreq.org.il