הזדמנות אחרונה להגשת טפסי בקשה לקבלת מלגה לנסיעה לפולין – 2018

>>הזדמנות אחרונה להגשת טפסי בקשה לקבלת מלגה לנסיעה לפולין – 2018
ל׳ במרחשון ה׳תשע״ט (08/11/2018)

הזדמנות אחרונה להגשת טפסי בקשה לקבלת מלגה לנסיעה לפולין – 2018

מי שנסע לפולין בקיץ  האחרון ונרשם לקבלת מילגה לפולין .
זו הזדמנות אחרונה להגשת הטפסים לשנת 2018
יש למלא הטופס המצורף,
לצרף אישור מבית הספר על הנסיעה,  קבלה על התשלום
ולשלוח לחנה כהנא  למייל:
מי שלא יגיש את הטפסים עד סוף נובמבר לא יוכל לקבל את המלגה .
על מלגות לשנת 2019 תצא הודעה .
תודה רבה !!!
בברכה,

חנה כהנא
מנהלת היסעים ותחבורה ציבורית
מ.א. נחל שורק
2018-11-08T09:15:51+00:00ל׳ במרחשון ה׳תשע״ט (08/11/2018)|