הודעה מהגזברות – ביטול הנחת ארנונה לחייבים

>>הודעה מהגזברות – ביטול הנחת ארנונה לחייבים
ל׳ במרחשון ה׳תשע״ט (08/11/2018)

הודעה מהגזברות – ביטול הנחת ארנונה לחייבים

נישומים שעודכנה בחשבונם הנחה בארנונה ולא פרעו את חובם לשנת 2017 נדרשים להסדיר את חובכם עד לסוף השנה.

במידה ולא יפרע החוב ההנחה תתבטל ותתווסף ליתרת הארנונה . לפרטים אגף הגביה- 08-8634294

מודעה על ביטול הנחות לחייבים 11.2017

2018-11-08T09:05:58+00:00ל׳ במרחשון ה׳תשע״ט (08/11/2018)|